Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kapelan okręgowy

Ksiądz Prałat Kolega Jan Gargasewicz