Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Wałbrzych

Zarząd okręgowy

Wiktor Marconi

p.o. Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członek ZO PZŁ

Członek ZO PZŁ

Członek ZO PZŁ