XLV Okręgowe Zawody Strzelecki w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Łowczego Okręgowego 27.06.2021

blank

Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu informuje, iż 27.06.2021r  o godz. 8:00 odbędą się XLV Okręgowe Zawody Strzeleckie w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Łowczego Okręgowego. Zawody odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Lądku Zdroju.

Wałbrzych 28.05.2021 r.

REGULAMIN ZAWODÓW w sześcioboju myśliwskim „XLV Okręgowe Zawody Strzeleckie w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Łowczego Okręgowego” 27.06.2021

Program zawodów, warunki uczestnictwa, konkurencje:

  1. Do 22.06.2021 do godz. 12:00 – rejestracja zawodników, 27.06.2021, godz. 8:00 – 9.00 – wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów.

  2. Godz. 9:30 – rozpoczęcie strzelań konkursowych,

  3. Wpisowe za zawodnika pokrywa ZO PZŁ Wałbrzych zgodnie z „Zasadami doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ”. Liczbę startujących ogranicza się do 114 zawodników, o kolejności zapisu decyduje kolejność zgłoszenia.

  4. Zawody odbywają się zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich” na zawodach organizowanych przez PZŁ dla sześcioboju na strzelnicy w Lądku Zdroju.

  5. Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych, sprawdzenie umiejętności strzeleckich i bezpieczeństwa posługiwania się bronią oraz:

– wybór reprezentacji ZO w Wałbrzychu na Krajowy Konkurs Kół Łowieckich, Zawody o Mistrzostwo Klasy Powszechnej, Zawody o Mistrzostwo Klasy Mistrzowskiej , Wybór Drużyna na Puchał PZŁ MIX

6. Zawodnicy startujący w Zawodach obowiązani są posiadać ze

sobą ważną legitymację PZŁ oraz ważne pozwolenie na broń.

Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Prawidłami Strzelań Myśliwskich PZŁ.

Każdy zawodnik może maksymalnie uzyskać 500 punktów.

Klasyfikacja będzie prowadzona drużynowo w klasie OTWARTEJ i POWSZECHNEJ, indywidualnie w klasie MISTRZOWSKIEJ i POWSZECHNEJ, DIAN i klasie C,

ZO PZŁ Wałbrzych zapewnia uczestnikom posiłek oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów.

Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Zawodów i Regulaminem Strzelnicy, zobowiązani są przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r. z póź. zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz aktualnych obowiązujących Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ od 9 marca 2020.: wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zawodów strzeleckich ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw z 2018, poz 1000, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz celem opublikowania z przedmiotowych zawodów wyników na stronie https://walbrzych.pzlow.pl.

Podstawy klasyfikacji – Podstawa art. 56 pkt. 1-8 Prawideł Myśliwskich na zawodach PZŁ.

PUCHARY, dyplomy i nagrody.

  1. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasie P, M – Puchary i dyplomy

  2. Za zajęcie I-IV miejsca w klasie P, M – dyplomy

  3. Za zajęcie I, II, III miejsca drużynowo w klasie otwartej i powszechnej Puchary i dyplomy.

Za najlepszy wynik w kuli i śrucie – Pamiątka i Dyplom

Dla zawodnika/zawodniczki z okręgu Wałbrzyskiego, który/a uzyska najlepszy wynik w klasie powszechnej nagroda specjalna Przewodniczącego Komisji Strzeleckiej.

Za ZO PZŁ Wałbrzych

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp